Over JDM opleidingen

De Stichting JDM-opleidingen is een opleidings- en onderwijsinstelling die zich richt op het verzorgen van cursussen en intervisiebijeenkomsten voor de advocatuur, het notariaat alsmede voor juridische tolken en vertalers. De doelstelling is om onderwijs van de hoogste kwaliteit te bieden. De docenten die les geven komen veelal uit de rechtspraktijk, zoals advocaten, notarissen, rechters en officieren van justitie. Daarnaast geven universitaire docenten les op de cursussen. Het onderwijs wordt op academisch niveau gegeven, waarbij zoveel mogelijk aansluiting bij de praktijk wordt gezocht. De intervisiebijeenkomsten worden door gecertificeerde intervisieleiders geleid.

De cursussen voor verschillende rechtsgebieden worden  in samenspraak met de docenten ontwikkeld. Niet alleen het vergroten van de juridische kennis is van belang. De cursussen zijn praktijk gericht, waarbij zoveel mogelijk aandacht aan de actualiteit wordt besteed.
De docenten worden op basis van ervaring, juridische kennis en didactische kwaliteiten gekozen. De voorkeuren voor cursussen van onze cursisten worden regelmatig getoetst.

Waarom JDM Opleidingen?

De letters JDM refereren aan de initialen van de oprichters en verwijzen naar de bekende jurist en advocaat Jonas Daniël Meijer. Jonas Daniël Meijer was geboren in Arnhem op het terrein van de Synagoge van Arnhem op 15 september 1780. Hij werd op 17 januari 1797 de eerste joodse advocaat in Amsterdam. Hij werd een internationaal befaamd jurist door zijn vergelijking van rechtsstelsels van verschillende landen. Hij schreef ook over overgangsrecht in het kader van het oude recht naar het nieuwe recht. Voorts was hij secretaris van de grondwetcommissie in 1813. Hij was door opleiding en ervaring een groot jurist geworden. 

Scroll naar boven