Over JDM opleidingen

De Stichting JDM-opleidingen is een opleidings- en onderwijsinstelling die zich richt op het verzorgen van cursussen en intervisiebijeenkomsten voor de advocatuur, het notariaat alsmede voor juridische tolken en vertalers. De doelstelling is om onderwijs van de hoogste kwaliteit te bieden. De docenten die les geven komen veelal uit de rechtspraktijk, zoals advocaten, notarissen, rechters en officieren van justitie. Daarnaast geven universitaire docenten les op de cursussen. Het onderwijs wordt op academisch niveau gegeven, waarbij zoveel mogelijk aansluiting bij de praktijk wordt gezocht. De intervisiebijeenkomsten worden door gecertificeerde intervisieleiders geleid.

De cursussen worden voor verschillende rechtsgebieden en in samenspraak met de docenten ontwikkeld. Niet alleen het vergroten van de juridische kennis is van belang. De cursussen zijn praktijk gericht, waarbij zoveel mogelijk aandacht aan de actualiteit wordt besteed. De docenten worden op basis van ervaring, juridische kennis en didactische kwaliteiten gekozen. De voorkeuren voor cursussen van onze cursisten worden regelmatig getoetst.

Waarom JDM Opleidingen?

JDM zijn de letters die refereren aan de oprichter als naar Jonas Daniël Meijer. Jonas Daniël Meijer is geboren in Arnhem op het terrein van de Synagoge van Arnhem op 15 september 1780. Hij werd op 17 januari 1797 de eerste joodse advocaat. Daarvoor was het joden onmogelijk om advocaat te worden. Hij werd een internationaal befaamd jurist omdat hij ook rechtsstelsel uit andere landen bestudeerde en vergelijktte. Hij schreef ook over overgangsrecht. Bovendien was hij secretaris van de grondwetcommissie in 1813. Deze naam is gekozen, omdat hij een vermaard jurist was en door opleiding en ervaring een groot jurist is geworden.

Scroll naar top